Regulaminy serwisów internetowych

Regulamin serwisów internetowych

Chcesz założyć serwis internetowy, musisz posiadać regulamin serwisu internetowego. Wymagany przepisami prawaz art. 8. pkt 4. Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych „Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.”
Regulamin serwisu internetowego określa:
- rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
- warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
- warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
- sposób postępowania reklamacyjnego
Indywidualny e-Regulamin tworzymy w oparciu o analizę funkcjonalności Twojego serwisu internetowego

Stworzymy regulamin:
- dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb
- spełnijący wszelkie wymogi informacyjne narzucone przez Polskie prawo
- kompleksowy
- wolny od niedozwolonych klauzul
- zrozumiały i przejrzysty
 - służący Tobie i Twoim klientom
- zgodny z prawem
Aktualizacja regulaminu serwisu internetowego Jeśli juz posiadasz serwis internetowy i potrzebujesz jego aktualizacji chętnie zrobimy to dla Ciebie.

 

Regulamin