Zgłoszenie do GIODO

Zgłaszanie do GIODO

 Prowadząc sklep internetowy trzeba pamiętać o obowiązkach jakie nałożył polski ustawodawca, ich nie przestrzeganie grozi poważnymi karami. Kazdy właściciel sklepu internetowego ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, gdyż są one wykorzystywane nie tylko do wystawiania rachunków i faktur ale także do wysyłki towarów, marketingu itp. Zwolnieni z rejestracji są sklepy które maja powołanego ABI w takiej sytułacji rejestrujemy w GIODO administratora.
Zlecając nam rejestrację danych osobowych masz pewność że:
- wszystkie procedury zostana należycie wypełnione
- baza danych będzie prawidłowo zarejestrowana

W ramach swoich usług stworzyliśmy następujące pakiety
PAKIET SZABLONOWY
- określenie ilości zbiorów podlegających rejestracji
- opracowanie indywidualnej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych (opartej na wzorach)
- opracowanie indywidualnej Instrukcji Zarządzania Systemem (opartej na wzorach)
- opracowanie dokumentacji dodatkowej, w tym oświadczeń i wzorów (np. listy dostępowe, dokumenty dobrych praktyk) etc. wymaganych przez Polskie Prawo
- dokonanie elektronicznego zgłoszenia przetwarzania JEDNEJ bazy danych osobowych do GIODO
- 5 dniowe wsparcie emailowe i telefonicze

PAKIET INDYWIDUALNY
- analiza przedsiębiorstwa pod względem obowiązku zgłoszenia przetwarzania danych osobowych do GIODO
- określenie ilości zbiorów podlegających rejestracji
- opracowanie indywidualnej, dostosowanej do specyfiki firmy Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
- opracowanie indywidualnej, dostosowanej do specyfiki firmy Instrukcji Zarządzania Systemem
- opracowanie dokumentacji dodatkowej, w tym oświadczeń i wzorów (np. listy dostępowe, dokumenty dobrych praktyk) etc. wymaganych przez Polskie Prawo
- dokonanie elektronicznego zgłoszenia przetwarzania DWÓCH baz danych osobowych do GIODO i przygotowanie całej dokumentacji
- analizę klauzul/regulaminu sklepu internetowego pod względem błędów i niezgodności z ustawą o ochronie danych osobowych
- 14 dniowe wsparcie emailowe i telefoniczne

PAKIET ZAAWANSOWANY
--analiza przedsiębiorstwa pod względem obowiązku zgłoszenia przetwarzania danych osobowych do GIODO
- określenie ilości zbiorów podlegających rejestracji
- opracowanie indywidualnej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
- opracowanie indywidualnej Instrukcji Zarządzania Systemem
- opracowanie dokumentacji dodatkowej, w tym oświadczeń i wzorów umów
- opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
- dokonanie elektronicznego zgłoszenia przetwarzania do TRZECH baz danych osobowych do GIODO
- analizę klauzul/regulaminu sklepu internetowego pod względem błędów i niezgodności z ustawą o ochronie danych osobowych - 14 dniowe wsparcie emailowe i telefoniczne

 

Regulamin